Kategoria: Patronaty

20 lipca 2023

Działania objęte patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Wnioskodawca: Fundacja „Zawsze Warto” w Krakowie ; Wydarzenie: XI edycja Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”; Okres:09.-15.11.2023 r.; Zasięg: ogólnopolski; Wnioskodawca: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie; Wydarzenie: XVII Nyski Festiwal Nauki; Okres:09.-30.11.2023 r.; Zasięg: regionalny; Wnioskodawca: Technikum TEB Edukacja w Opolu; Wydarzenie: Spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich w ramach Programu Erasmus+ Typ akcji KA210-SCH, Projekt […]