Kategoria: Skargi i wnioski

30 czerwca 2017

Skargi i wnioski

Opolski Kurator Oświaty lub Wicekurator przyjmują skargi i wnioski w środy w godz. od 13.30 do 15.40, po uprzednim ustaleniu przez sekretariat kuratora, terminu i godziny spotkania. Dyrektorzy wydziałów, ich zastępcy a także pracownicy, przyjmują skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy.