Kategoria: Nadzór pedagogiczny

27 marca 2024

Materiał z narad Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego 19-27 marca 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa opolskiego. Materiały z narad (prezentacja_narady_oko_marzec_2024.pdf 955 kB)

12 marca 2024

Aneks nr 2 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

W związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pani Katarzyny Lubnauer nr DKOPP-WNP.4092.112.2023.BS z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany wskaźnika procentowego liczby kontroli oraz terminu kontroli dokonuje się zmiany polegającej na ustaleniu nowej liczby kontroli planowych: „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli […]

15 listopada 2023

Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

W związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pana Dariusza Piontkowskiego nr DKOPP-WNP.4092.112.2023.DB z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia liczby kontroli w nawiązaniu do pisma z dnia 09 sierpnia 2023 r., nr DKOPP-WNP.4092.112.2023.DB, w którym wskazano optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą, dokonuje się zmiany polegającej na ustaleniu […]

13 października 2023

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023 (plik PDF 439kB). Załącznik nr 1 – arkusz zbiorczy dotyczący turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (plik zip 26 kB)

21 sierpnia 2023

Aneks nr 4 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku ze zmianą liczby szkół i placówek oświatowych wpisanych do rejestrów szkół i placówek niepublicznych gmin i powiatów województwa opolskiego oraz zmianie liczby szkół organizujących turnusy dokształcania uczniów młodocianych pracowników zmianie ulega liczba kontroli planowych: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych”, oraz „Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania […]

29 czerwca 2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego […]

24 marca 2023

Aneks nr 3 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z zawieszeniem do końca kwietnia 2023 r. realizacji działań w zakresie kontroli planowej: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy” oraz ustaleniem nowego terminu realizacji kontroli planowej „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych” nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Aneks nr 3 do Planu […]

3 lutego 2023

Aneks nr 2 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z ustaleniem nowego terminu kontroli Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. […]

12 grudnia 2022

Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z ustaleniem dodatkowego kierunku polityki oświatowej państwa ogłoszonych przez Ministra Edukacji i Nauki nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 (aneks_nr_1_do_planu_nadzoru_pedagogicznego_OKO 2022_2023.pdf, 106 kB)