Kategoria: Nadzór pedagogiczny

7 kwietnia 2022

Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

W związku z informacją o ustalonych dodatkowych kierunkach polityki oświatowej państwa ogłoszonych przez Ministra Edukacji i Nauki oraz skreśleniu zadań w części „Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli”, nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty […]

21 grudnia 2021

Ankieta dla pracowników oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą pomocna w planowanym opracowaniu adekwatnych materiałów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie współpracujących w ramach realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych zapraszam pracowników oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w ankiecie opracowanej w Biurze ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym IPIN.

4 lutego 2021

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla przedszkoli/szkół/placówek specjalnych, szkół ogólnodostępnych oraz organów prowadzących

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji dotyczącej spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla potencjalnych grantobiorców (szkoły/placówki specjalne, szkoły ogólnodostępne, organy prowadzące) zainteresowanych udziałem w projekcie Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Ww. spotkanie dla województwa opolskiego zaplanowano na dn. 12 lutego 2021 r. Link do rekrutacji zostanie uaktywniony […]