Kategoria: Informacje, narady, materiały

27 marca 2024

Materiał z narad Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego 19-27 marca 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa opolskiego. Materiały z narad (prezentacja_narady_oko_marzec_2024.pdf 955 kB)

30 września 2022

Materiał z narad Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa opolskiego.

8 października 2019

Wizytatorzy nauki religii.

Szanowni Państwo. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu opublikowano listę wizytatorów nauki religii, mianowanych przez Biskupa Opolskiego,  którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych na terenie diecezji. Informujemy także, że każdy wizytator posiada legitymację służbową.   Lista wizytatorów nauki […]

23 sierpnia 2018

Materiały z narady Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego – sierpień 2018

Materiały z narady Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego 20-22 sierpnia 2018 rok. Zmiany w przepisach prawa oświatowego: informacje dotyczące oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki, proponowane zmiany w szkolnictwie zawodowym, informacje dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przykładowa karta oceny pracy. Regionalny Punkt Informacyjny programu Erasmus+