Kategoria: Nadzór pedagogiczny

31 sierpnia 2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny. Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym: – 2015/2016 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 […]

23 sierpnia 2017

Kontrole doraźne

Kontrole doraźne prowadzone przez WEK (I półrocze 2013 r.) Kontrole doraźne prowadzone przez WKW (I półrocze 2013 r.) Kontrole doraźne prowadzone przez OKM (II półrocze 2013 r.) Kontrole doraźne prowadzone przez OKM (I półrocze 2014 r.) Rejestr kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.- 1 Rejestr kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 […]

23 sierpnia 2017

Kontrole planowe

Kontrole planowe prowadzone przez WEK (I półrocze 2013 r.) Kontrole planowe prowadzone przez WNP (II półrocze 2013 r.) Kontrole planowe prowadzone przez OKM (I półrocze 2014 r.) Rejestr kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Rejestr kontroli planowych I-VI 2015 Rejestr kontroli planowych IX-XII.2015 Rejestr kontroli planowych I-VI.2016  

2 marca 2017

Aneks nr 3 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Modyfikacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty Informuję, że z uwagi na dokonane zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, sformułowanych w piśmie Ministra Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.58.2016.DB z 24 stycznia 2017r. dokonane zostały zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty. Scan pisma

1 marca 2017

Aneks nr 2 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Informuję, że ulega zmianie liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji. Korekta dotyczy liczby ewaluacji problemowych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, w zakresie wybranym przez Opolskiego Kuratora Oświaty i przedstawia się jak w załączniku. Scan pisma

23 grudnia 2016

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

UWAGA: Zmiana liczby szkół i placówek oświatowych do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacenie tematyki monitorowania. Informuję, że uległa zmianie (zależnie od typu) liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacona została tematyka monitorowania. Dane przedstawione są w innym ujęciu tabelarycznym. W załączeniu aneks nr 1 do […]