Kategoria: Plan nadzoru pedagogicznego

21 sierpnia 2023

Aneks nr 4 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku ze zmianą liczby szkół i placówek oświatowych wpisanych do rejestrów szkół i placówek niepublicznych gmin i powiatów województwa opolskiego oraz zmianie liczby szkół organizujących turnusy dokształcania uczniów młodocianych pracowników zmianie ulega liczba kontroli planowych: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych”, oraz „Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania […]

24 marca 2023

Aneks nr 3 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z zawieszeniem do końca kwietnia 2023 r. realizacji działań w zakresie kontroli planowej: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy” oraz ustaleniem nowego terminu realizacji kontroli planowej „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych” nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Aneks nr 3 do Planu […]

3 lutego 2023

Aneks nr 2 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z ustaleniem nowego terminu kontroli Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. […]

12 grudnia 2022

Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z ustaleniem dodatkowego kierunku polityki oświatowej państwa ogłoszonych przez Ministra Edukacji i Nauki nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 (aneks_nr_1_do_planu_nadzoru_pedagogicznego_OKO 2022_2023.pdf, 106 kB)

6 grudnia 2022

Zmiana w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 30 listopada 2022 r., na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. […]