Kategoria: Specjalne potrzeby edukacyjne

21 grudnia 2021

Ankieta dla pracowników oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą pomocna w planowanym opracowaniu adekwatnych materiałów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie współpracujących w ramach realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych zapraszam pracowników oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w ankiecie opracowanej w Biurze ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym IPIN.

4 lutego 2021

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla przedszkoli/szkół/placówek specjalnych, szkół ogólnodostępnych oraz organów prowadzących

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji dotyczącej spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla potencjalnych grantobiorców (szkoły/placówki specjalne, szkoły ogólnodostępne, organy prowadzące) zainteresowanych udziałem w projekcie Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Ww. spotkanie dla województwa opolskiego zaplanowano na dn. 12 lutego 2021 r. Link do rekrutacji zostanie uaktywniony […]

8 września 2020

Spotkanie online dla przedstawicieli szkół ogólnodostępnych organizowane przez ORE

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  spotkaniu online  informacyjno-konsultacyjnym przedstawicieli szkół ogólnodostępnych, które zostanie zorganizowane w dniu 11 września 2020. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Cele spotkania: zapoznanie z ideą edukacji włączającej (wykład prof. Krakowiak) zapoznanie z rolą i zadaniami SCWEW […]

3 sierpnia 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono odpowiedzi na najważniejsze pytania  związane z  edukacją włączającą: https://www.gov.pl/web/edukacja/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-wsparcia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi  

3 sierpnia 2018

Informacja MEN w sprawie organizacji zajęć indywidualnych w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych W związku z licznymi pytaniami na temat rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych) informujemy, że komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: Indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania