Kategoria: Nauczyciele

11 czerwca 2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczamy informację o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Szczegóły w ogłoszeniu na str. Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-dyrektora-zakladu-poprawczego-i-schroniska-dla-nieletnich-w-swidnicy

5 czerwca 2019

Forum historyczne „Zachować pamięć”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) w terminie 9 – 10.09.2019 r.  organizuje w Gdańsku Forum historyczne „Zachować pamięć”, Szczegółowe informacje, program oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo na stronie. Proces rekrutacji będzie trwał od poniedziałku, tj. 3 czerwca 2019, do 11 czerwca 2019 r. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online   Liczba miejsc […]

3 czerwca 2019

XXVI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, który odbędzie się we wrześniu b.r. w Krakowie, proszę o zapoznanie się z załączoną informacją. Zjazd został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Zjeździe mogą uczestniczyć również osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.   Informacja

22 maja 2019

Podejmowanie działań prozdrowotnych podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W związku z podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z resortami zdrowia i rolnictwa  działaniami w obszarze profilaktyki otyłości odnoszącymi się do edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o rezygnację z wizyt w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek i wyjść szkolnych (lub […]

22 maja 2019

European Schoolnet poszukuje 12 nauczycieli biologii szkół średnich do udziału w projekcie 3Rs

European Schoolnet to sieć 34 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli. Jako organizacja non-profit dąży do wprowadzania innowacji w nauczaniu i uczeniu się dla kluczowych interesariuszy: ministerstw edukacji, szkół, nauczycieli, naukowców i partnerów przemysłowych.

20 maja 2019

Konkurs dla nauczycieli European Language Label 2019

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Certyfikat European Language Label jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.  W tegorocznej edycji konkursu Jury przyzna dodatkowe wyróżnienie z okazji 20-lecia  ELL w Europie. Wnioski do XVIII edycji […]