Kategoria: Nauczyciele

21 października 2021

„II Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE”.

Kongres organizowany jest przez Kolegium Jagiellońskie oraz Fundację Życie w dniach 25 i 26 października 2021 roku i będzie spotkaniem praktyków, badaczy podczas którego stworzone zostanie forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad Raportem Rzecznika Praw Dziecka na temat dobrostanu dzieci w Polsce.

19 października 2021

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych organizowany przez Akademię Umiejętności Eurocash – 8 listopada 2021 r.

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych AUE – 8 listopada 2021 r. Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i zawodowe z województwa opolskiego, kształcące uczniów w zawodach branży spedycyjno-logistycznej do udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych. Jest to spotkanie on-line, które odbędzie się 8 listopada 2021 r. Wydarzenie to, ze względu na tematykę, adresowane jest do uczniów […]

18 października 2021

Ogólnopolski pilotaż wersji testowej Narzędzia do diagnozy styli uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LERN Teens

Polska Fundacja Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” – koordynator  projektu ”Fostering children’s learning processes and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods – PRO-LEARN” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (sektor edukacja szkolna), zaprasza publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z całego kraju do udziału w ogólnopolskim badaniu pilotażowym narzędziem do diagnozy styli uczenia się i […]