Kategoria: Awans zawodowy

22 stycznia 2021

Awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską

1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karta Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadania awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, którą pokonują nauczyciele pracujący w polskich […]

31 maja 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację w tej sprawie. Realizacja awansu zawodowego Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie […]

6 marca 2020

Szkolenie i kurs w zakresie awansu zawodowego dla ekspertów i kandydatów na ekspertów.

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował szkolenie dla kandydatów na ekspertów (wyłącznie dla osób, które nie ukończyły takiego szkolenia w ubiegłych latach) oraz kurs doskonalący przeznaczony dla ekspertów znajdujących się na liście ekspertów prowadzonej przez MEN.

26 czerwca 2017

Informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Przepisy dotyczące awansu zawodowego Rozdział 3a ustawy Karta Nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Składanie wniosków Wymagana dokumentacja Nauczyciel Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki Nauczyciel, który przestał zajmować stanowisko dyrektora szkoły lub placówki Nauczyciel, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki Odbiór […]