Kategoria: Awans zawodowy

22 stycznia 2021

Awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską

1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karta Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadania awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, którą pokonują nauczyciele pracujący w polskich […]

31 maja 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację w tej sprawie. Realizacja awansu zawodowego Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie […]

6 marca 2020

Szkolenie i kurs w zakresie awansu zawodowego dla ekspertów i kandydatów na ekspertów.

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował szkolenie dla kandydatów na ekspertów (wyłącznie dla osób, które nie ukończyły takiego szkolenia w ubiegłych latach) oraz kurs doskonalący przeznaczony dla ekspertów znajdujących się na liście ekspertów prowadzonej przez MEN.