Kategoria: Awans zawodowy

6 marca 2020

Szkolenie i kurs w zakresie awansu zawodowego dla ekspertów i kandydatów na ekspertów.

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował szkolenie dla kandydatów na ekspertów (wyłącznie dla osób, które nie ukończyły takiego szkolenia w ubiegłych latach) oraz kurs doskonalący przeznaczony dla ekspertów znajdujących się na liście ekspertów prowadzonej przez MEN.

26 czerwca 2017

Informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Przepisy dotyczące awansu zawodowego Rozdział 3a ustawy Karta Nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Składanie wniosków Wymagana dokumentacja Nauczyciel Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki Nauczyciel, który przestał zajmować stanowisko dyrektora szkoły lub placówki Nauczyciel, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki Odbiór […]