Kategoria: Doradztwo metodyczne

30 marca 2021

Opolski Kurator Oświaty ogłasza nabór nauczycieli na stanowisko doradcy metodycznego

 

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi Opolski Kurator Oświaty w ramach dodatkowej umowy
o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli z siedzibą w województwie opolskim, którymi są:

  1. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,
  2. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,
  3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
  4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie.

Ogłoszenie

Wniosek

25 czerwca 2020

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim ubiegających się o przedłużenie powierzenia zadań doradcy na kolejny okres.

W związku z art. 25 ust 6 rozporządzenia Opolski Kurator Oświaty informuje: nauczyciele – doradcy metodyczni, którym w 2020 r. kończy się okres powierzenia zadań doradcy, mogą wystąpić z wnioskiem do Opolskiego Kuratora Oświaty o przedłużenie okresu powierzenia na kolejny okres

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli w której jesteście Państwo zatrudnieni, nie później niż dwa miesiące przed upływem okresu powierzenia.