Kategoria: Informacje bieżące

4 listopada 2022

Nawigacja w każdą pogodę – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Szanowni Państwo, Nawigacja w każdą pogodę to całkowicie bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej, materiały do pracy profilaktycznej oraz narzędzie do wzmacniania dobrego klimatu współpracy między trzema członami środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele). To także zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców.

28 października 2022

Projekt „Kreatywna Polska”

Szanowni Państwo, projekt „Kreatywna Polska” finansowany jest przez MEiN w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” a realizowany przez zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Projekt ten skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek klas drugich szkoły podstawowej oraz dyrektorom szkół. Program ma na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic. […]

28 października 2022

Konferencja „Forum o wychowaniu” – 4 listopada 2022 r

Szanowni Państwo, W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

27 października 2022

Ogólnopolskie seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że Katedra Dydaktyki, Edukacji i Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń  dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o zasięgu krajowym. Wiodącym tematem planowanego seminarium będą: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym. Zgłoszenie (plik docx […]

25 października 2022

Szkolenia dla nauczycieli historii dot. Matury 2023

Towarzystwo Historyczne serdecznie zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu zatytułowanym „HISTORIA NOWOCZESNA” dotyczącym nowej matury a także nowych ustaleń w historiografii. Szkolenie będzie szansą na doskonałe przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych z uczniami Państwa szkoły. Szkolenia będą trwały weekendowo (piątek – niedziela). Informacje o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy