Kategoria: Informacje bieżące

7 listopada 2023

I Forum Asystentów Edukacji Romskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuję, że w dniach 27-28 listopada 2023 r. w Krakowie w Hotelu Galaxy odbędzie się I Forum Asystentów Edukacji Romskiej – spotkania szkoleniowe skierowane dla asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających uczniów romskich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE.

27 października 2023

Rola pracowników oświaty w systemie przeciwdziałania przemocy domowej

Szanowni Państwo. Uprzejmie przypominamy, że dnia 22 czerwca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw, zmieniająca ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedmiotowa ustawa wprowadziła wiele zamian w dotychczasowym systemie przeciwdziałania przemocy w […]

26 października 2023

Profilaktyka udaru mózgu

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Jak chronić mózg przed udarem?”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczane są tematycznie w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.