Kategoria: Informacje bieżące

15 września 2022

Fonetyka na lekcjach języka francuskiego: jak doskonalić wymowę uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie nt. Fonetyka na lekcjach języka francuskiego: jak doskonalić wymowę uczniów ?  nauczycieli czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie poprowadzi Sébastien Palusci, specjalista Alliance Française, nauczający  we Włoszech, […]

15 września 2022

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na Trenerów wojewódzkich

W związku z rozpoczęciem realizacji priorytetu V Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja działania 5.5 pn. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór kandydatów […]

8 września 2022

Informacja o programach prowadzonych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i ekonomii. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i […]

8 września 2022

„Konkurs na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego OSP” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie pod honorowym patronatem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej. W pracach konkursowych liczyć się będzie idea, koncepcja, pomysł. Oprócz rozwiązań inżynieryjno-technicznych dodatkowo punktowane będą rozwiązania miękkie, z zakresu usprawnień organizacyjnych, ergonomicznych, formalno-prawnych. Nabór prac rozpoczął się z nowym rokiem szkolnym (01.09.2022 r.) i potrwa do 31.10.2022 r. Regulamin i szczegóły konkursu