Kategoria: Informacje bieżące

6 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciele innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+ Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną  Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Forum ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program […]

31 października 2018

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje wraz ze scenariuszami. Metodyk-współautor projektu omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.   Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Centrali ZUS […]

26 października 2018

Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w badaniu ankietowym pt. Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej. Ankieta jest elementem projektu badawczo-szkoleniowego pt.: „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 r. Celem projektu jest upowszechnianie […]

19 października 2018

Zaproszenie na konferencję inaugurującą Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce

Fundacja Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week w dniu 5 listopada 2018 r. w PGE Narodowy w Warszawie. Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci będą poruszać kwestie kształcenia umiejętności dla […]

19 października 2018

Konferencja inaugurująca Europejski Korpus Solidarności w Polsce – 30 października 2018 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza przedstawicieli instytucji oraz organizacji edukacyjnych do udziału w inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów. […]

15 października 2018

Juvenes Translatores Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół stacjonarnych urodzonych w roku 2001 do udziału w konkursie, którego celem jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu. Służy on popularyzowaniu umiejętności tłumaczenia i pozwala spojrzeć na nie jako na sposób komunikowania się między różnymi kulturami w kontekście nauki języków obcych. Termin zgłoszenia  upływa  20 października 2018 […]