Kategoria: Informacje bieżące

26 kwietnia 2018

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).

Szanowni Państwo, informuję że, Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I): ● nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – 2 etaty, ● nauczyciela języka polskiego – 1 etat, ● nauczyciela matematyki – 1 etat. Ogłoszenie o konkursach. Wzór oświadczenia.

19 kwietnia 2018

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie”.

Na prośbę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zapraszamy nauczycieli do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który organizowany jest przez Wydział Fizyki UAM, w dniach 21 i 22.09.2018 r. Festiwal ma zasięg ogólnopolski i wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018, tj. podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i […]

18 kwietnia 2018

Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła”.

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości WRKSO ORE zapraszają nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych ds. historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS), nauczycieli historii i WOS-u wszystkich typów szkół do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77 w dniach 23-25 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe informacje.

11 kwietnia 2018

Komiksy z IX edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2017.

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza nauczycieli do bezpłatnego zamówienia komiksów ekonomicznych. Antologia zawiera komiksy wyróżnione w najnowszej edycji konkursu na komiks ekonomiczny. Komiksy są świetnym uzupełnieniem lekcji przedsiębiorczości, ekonomii czy WOSu. Pozwalają one uczniom na głębsze zainteresowanie się tematami społeczno – ekonomicznymi  i spojrzenie na te zagadnienia z innej, niezwykle przystępnej strony. Zamówienie antologii komiksowej […]

27 marca 2018

Konkurs „Opolskie EDUKO 2018”.

Uprzejmie informujemy, że 4 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00 w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” ul. Piastowska 14) odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”.

22 marca 2018

Konkurs na tworzenie programów nauczania.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli do uczestnictwa w konkursie w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. Programy nauczania dotyczą poszczególnych przedmiotów na każdym etapie kształcenia. Celem konkursu jest wdrożenie […]

19 marca 2018

Debata z cyklu „Pytania o Europę” – Ochrona przed hejtem czy cenzura? Jak walczyć z mową nienawiści w Internecie?

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w debacie, która odbędzie się  23 marca (piątek), godz. 13:00-15:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Sala im. Władysława Bartoszewskiego ul. Długa 23/25 w Warszawie.

13 marca 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele rad rodziców województwa opolskiego. W związku z podpisaną deklaracją współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w  środowisku szkolnym zaplanowano cykl konferencji z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Opolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów z przedstawicielem rodziców oraz nauczycieli szkół […]