Kategoria: Informacje bieżące

7 listopada 2017

Akcja Europejski Tydzień Redukcji Odpadów EWWR

Ministerstwo Środowiska zaprasza do włączenia się w akcję Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów EWWR (European Week for Waste Reduction), który odbędzie się między 18-26 listopada 2017 roku. EWWR jest wydarzeniem, którego celem jest promowanie inicjatyw edukujących w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami i odpadami.  Podczas jednego tygodnia w roku na terenie całej Europy odbywają się akcje promujące […]

7 listopada 2017

Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych.

Zapraszamy nauczycieli fizyki, chemii, geografii i biologii do udziału w konferencji. Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu. Program obejmuje następującą tematykę: nauczanie metodą projektową, aktywizacja uczniów i wykorzystanie narzędzi ICT, metodyka wprowadzenia treści z pogranicza wielu przedmiotów na zajęciach lekcyjnych. Rejestracja na konferencją trwa do 9 listopada 2017 roku. Konferencja odbędzie się 13 […]

31 października 2017

„ Jestem SMART”.

Czasopismo „TIK w Edukacji” zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do udziału w Konkursie promującym wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole i poza nią. Celem konkursu jest zachęcenie pedagogów do propagowania mądrego korzystania z tabletów, smartfonów i internetu wśród uczniów, bo możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w celach dydaktycznych są ogromne i wzrastają z każdym rokiem. Tegoroczna […]

30 października 2017

„Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje 20 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy konferencję pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Zapraszamy wszystkich […]

26 października 2017

Edukacja o polityce.

Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zapraszają nauczycieli do udziału w programie. Program „Edukacja o polityce” ma ułatwić młodym ludziom zrozumienie polityki i wyrobienie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. Rejestracja do 7 listopada 2017r. Szczegółowe informacje. Rejestracja.  

19 października 2017

Forum Eksperckie 2017.

Forum eksperckie „Wiem. Czuję… Pomagam! Szkoła z empatią” jest wydarzeniem związanym z ogólnopolskim programem edukacyjnym Kulczyk Foundation, który koncentruje się na wartościach podstawowych dla wychowania dziecka. Forum jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Kulczyk Foundation dla nauczycieli i wychowawców. W tym roku Forum odbędzie się 20. listopada w Warszawie. Udział w nim jest bezpłatny. Więcej informacji.

19 października 2017

Katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych.

Fundacja Nowoczesna Polska w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” prowadzi Katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Katalog to narzędzie, przeznaczone dla osób, które poszukują materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie oraz korzystania z narzędzi TIK. Można w nim znaleźć między innymi: scenariusze […]

19 października 2017

Jak kształcić kompetencje jutra od najmłodszych lat?

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych programach Fundacji Uniwersytet Dzieci. Fundacja Uniwersytet Dzieci oferuje nauczycielom i dzieciom dostęp do fascynujących zajęć. Dzięki udziałowi w programie uczniowie pozyskają  umiejętności niezbędne w pracy zespołowej i budowaniu relacji z innymi, kreatywne i logiczne myślenie, programowanie, przedsiębiorczość, wzmocnią myślenie analityczne. Celem programów jest kształcenie umiejętności uczniów, które […]

19 października 2017

Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania.

Zapraszamy nauczycieli do udziału w Konkursie. Autorami prac mogą być: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy klas; opiekunowie organizacji szkolnych; nauczyciele przedmiotów. Prace należy nadsyłać do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Pedagogiki Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Droga Męczenników Majdanka 70 20-325 Lublin Szczegółowe informacje.

3 października 2017

Informacja dotycząca umieszczenia materiałów dotyczących realizacji programu „Bezpieczna szkoła” na stronie internetowej MEN.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z  dokumentem. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i  rodziców, do których pismo skierowała Minister Edukacji Narodowej.