Kategoria: Informacje bieżące

16 września 2022

Regionalna konferencja warsztatowa eTwinning: Innowacyjna edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Szanowni Państwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową eTwinning dla nauczycieli z województwa opolskiego. Konferencja odbędzie się 1 października 2022, godz. 9:00-16:15 w  I Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, ul. Licealna 3. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.

15 września 2022

Fonetyka na lekcjach języka francuskiego: jak doskonalić wymowę uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie nt. Fonetyka na lekcjach języka francuskiego: jak doskonalić wymowę uczniów ?  nauczycieli czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie poprowadzi Sébastien Palusci, specjalista Alliance Française, nauczający  we Włoszech, […]

15 września 2022

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na Trenerów wojewódzkich

W związku z rozpoczęciem realizacji priorytetu V Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja działania 5.5 pn. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór kandydatów […]