Kategoria: Nagrody i odznaczenia

13 kwietnia 2021

Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez […]