Kategoria: Nauczyciele

22 maja 2023

ORE Webinarium online pt. „Prawo humanitarne – geneza, uwarunkowania prawne, współczesność”, które odbędzie się 23 maja 2023 r.

Szanowni Państwo, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z Wydziałem Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich zaprasza na webinarium online pt. „Prawo humanitarne – geneza, uwarunkowania prawne, współczesność”, które odbędzie się 23 maja 2023 r.

22 maja 2023

Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych – bezpłatne szkolenia

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

18 maja 2023

Konferencja branżowa pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.