Kategoria: Nauczyciele

19 października 2017

Katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych.

Fundacja Nowoczesna Polska w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” prowadzi Katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Katalog to narzędzie, przeznaczone dla osób, które poszukują materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie oraz korzystania z narzędzi TIK. Można w nim znaleźć między innymi: scenariusze […]

19 października 2017

Jak kształcić kompetencje jutra od najmłodszych lat?

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych programach Fundacji Uniwersytet Dzieci. Fundacja Uniwersytet Dzieci oferuje nauczycielom i dzieciom dostęp do fascynujących zajęć. Dzięki udziałowi w programie uczniowie pozyskają  umiejętności niezbędne w pracy zespołowej i budowaniu relacji z innymi, kreatywne i logiczne myślenie, programowanie, przedsiębiorczość, wzmocnią myślenie analityczne. Celem programów jest kształcenie umiejętności uczniów, które […]

19 października 2017

Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania.

Zapraszamy nauczycieli do udziału w Konkursie. Autorami prac mogą być: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy klas; opiekunowie organizacji szkolnych; nauczyciele przedmiotów. Prace należy nadsyłać do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Pedagogiki Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Droga Męczenników Majdanka 70 20-325 Lublin Szczegółowe informacje.

3 października 2017

Informacja dotycząca umieszczenia materiałów dotyczących realizacji programu „Bezpieczna szkoła” na stronie internetowej MEN.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z  dokumentem. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i  rodziców, do których pismo skierowała Minister Edukacji Narodowej.

28 września 2017

Ogólnopolski Konkurs dla uczniów realizowanym w ramach programu edukacyjnego „Wybieram Wodę”

Celem Konkursu jest przede wszystkim kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego nawodnienia organizmu oraz popularyzacja tej wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ich najbliższego toczenia. Patronat Honorowy nad programem  „Wybieram Wodę” sprawuje m.in. Minister Zdrowia.Informacje o konkursie: http://www.wybieramwode.pl/artykuly/konkurs-akcja-edukacja

28 września 2017

Konkurs dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt. „Temat: Europa.”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje konkurs dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt. „Temat: Europa.” Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy lekcji poświęconych zagadnieniom, którymi zajmuje się Unia Europejska. Najwyżej ocenione scenariusze staną się użytecznym narzędziem pracy i inspiracją dla innych nauczycieli. Pomogą im w przygotowaniu własnych, nowych form prowadzenia lekcji. Partnerem konkursu jest sieć informacyjna TEAM […]

19 września 2017

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty do udziału w Konferencji. Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Przebieg konferencji będzie transmitowany na żywo online (z tłumaczeniem na język migowy) w celu upowszechnienia […]

14 września 2017

Technologie z klasą.

Program Technologie z klasą jest to cykl scenariuszy lekcji oraz innowacyjny zestaw edukacyjny do pracy z uczniami, szkolenia i wykłady dla nauczycieli oraz webinaria oraz wspiera nauczycieli w perspektywie wdrażania nowej podstawy programowej z zakresu informatyki.   Program adresowany jest do uczniów klas I-III i VII.   Udział w programie dla nauczycieli jest bezpłatny.   […]