Kategoria: Programy i projekty

4 października 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wzory wniosków na 2024 rok.

Informujemy, że nie uległy zmianie wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2024 rok. Wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2024 r. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2024 r. Wniosek organu prowadzącego na 2024 r. Załącznik do wniosku […]

29 sierpnia 2023

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – informacja na temat możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.

Dopuszczalna jest modyfikacja wniosku organu prowadzącego szkołę podstawową, który uzyskał wsparcie w programie – również na etapie realizacji zadań.

25 lipca 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – realizacja Priorytetu 3, nabór na lata 2024 i 2025

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się nowe informacje na temat możliwości aplikowania o wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. O wsparcie finansowe można aplikować w ramach dwóch kierunków interwencji 3.1. oraz 3.2. W materiałach można znaleźć informacje na temat terminów naboru, wskazówki dotyczące przygotowania wniosków […]

30 czerwca 2023

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2023 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w roku 2023.

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2023 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

23 czerwca 2023

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny logo wojewódzkiego programu podnoszenia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2023-2025 „Świadomi 60+”.

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny logo wojewódzkiego programu podnoszenia świadomości seniorów w obszarze  przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2023-2025 „Świadomi 60+”.

18 maja 2023

Konkurs na projekt graficzny logo programu „Świadomi 60+”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego. Zapraszamy uczniów z Państwa szkół do udziału w konkursie na projekt graficzny logo programu „Świadomi 60+”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI– VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego, a głównym celem jest zaprojektowanie znaku graficznego – logo programu „Świadomi 60+”. Termin nadsyłania […]

17 marca 2023

Ważne informacje. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wnioski w Programie „Posiłek w szkole i w domu” należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu Piastowska 14 45-081 Opole Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.