Kategoria: Programy i projekty

27 czerwca 2024

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2024 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w roku 2024.

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2024 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

27 czerwca 2024

Wzory sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2023 roku

Szanowni Państwo Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w roku 2023.

10 czerwca 2024

Wsparcie finansowe zadania publicznego, w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Działając na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą a Kuratorem Oświaty z dnia 10 kwietnia 2024 r.  Kurator Oświaty powołał Zespół do oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego publicznym szkołom podstawowym w województwie opolskim.

16 maja 2024

Program „Wakacyjna AktywAKCJA”.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice  środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze, do udziału w programie: granty na wakacje dla dzieci z całej Polski

14 maja 2024

Wykaz organów prowadzących, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym w 2024 r.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach modułu 3 rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.xlsx (15,36 KB)

26 lutego 2024

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2024r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 73 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek. Wnioski obejmowały 190 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych […]

13 lutego 2024

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028 – informacja dla organów prowadzących.

Wsparcie finansowe w ramach Programu, zgodnie z zapisami § 2 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”, można otrzymać jeden raz w  odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego,