Kategoria: Aktywna Tablica

30 czerwca 2022

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2022 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2022 w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

31 grudnia 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na dofinansowanie zakupu  pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

28 września 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w roku 2021

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2021 w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

2 września 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – wzory dokumentów

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje się podpisane rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” oraz Uchwała Rady Ministrów wraz z programem oraz wzory dokumentów.

24 sierpnia 2021

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem jest doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu w związku z  uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i  wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w  sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, wymuszonego utrzymującą się sytuacją […]