Kategoria: Bezpieczna

8 grudnia 2017

Wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w roku 2017.

Szanowni Państwo

W załączeniu publikujemy wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego  Organu prowadzącego szkołę z realizacji zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2017.

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone przez Organ prowadzący szkołę i dostarczone w terminie do 15 stycznia 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu (decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).

Wzór sprawozdania Bezpieczna+ 2017

17 sierpnia 2017

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w roku 2017, w wyniku dodatkowego naboru wniosków.

Opolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2017, w wyniku dodatkowego naboru wniosków.

Lista organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+” 2017 – dodatkowy nabór.

Informacji w sprawie realizacji Programu rządowego „Bezpieczna+” udziela p. Marek Wąsowski , e-mail: mwasowski@kuratorium.opole.pl