Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

9 marca 2023

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 70 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek. Wnioski obejmowały 200 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu województwa opolskiego.

(więcej…)

8 grudnia 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych 2022

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2022 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2023 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

(więcej…)

11 października 2022

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NOWE WZORY WNIOSKÓW NA 2023 ROK

Informujemy, że zmianie uległy wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2023 rok. Uaktualnione wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach.

 

  1. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2023 r.
  2. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2023 r.
  3. Wniosek organu prowadzącego na 2023 r.
  4. Załącznik do wniosku dla organów prowadzących. Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe.
15 grudnia 2021

NPRC 2021. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

(więcej…)