Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

1 grudnia 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych 2023.

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2024 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

(więcej…)

29 listopada 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tabele monitoringowe za 2023 rok.

Zgodnie z założeniami realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wnioskodawcy i beneficjenci Programu zobowiązani są do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

(więcej…)

4 października 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wzory wniosków na 2024 rok.

Informujemy, że nie uległy zmianie wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2024 rok. Wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach.

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2024 r.
Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2024 r.
Wniosek organu prowadzącego na 2024 r.
Załącznik do wniosku dla organów prowadzących. Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe.
Klauzula informacyjna dla wnioskodawców

25 lipca 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – realizacja Priorytetu 3, nabór na lata 2024 i 2025

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się nowe informacje na temat możliwości aplikowania o wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. O wsparcie finansowe można aplikować w ramach dwóch kierunków interwencji 3.1. oraz 3.2. W materiałach można znaleźć informacje na temat terminów naboru, wskazówki dotyczące przygotowania wniosków oraz składania sprawozdań.

(więcej…)

9 marca 2023

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 70 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek. Wnioski obejmowały 200 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu województwa opolskiego.

(więcej…)

8 grudnia 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych 2022

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2022 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2023 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

(więcej…)

11 października 2022

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NOWE WZORY WNIOSKÓW NA 2023 ROK

Informujemy, że zmianie uległy wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2023 rok. Uaktualnione wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach.

 

  1. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2023 r.
  2. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2023 r.
  3. Wniosek organu prowadzącego na 2023 r.
  4. Załącznik do wniosku dla organów prowadzących. Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe.