Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

15 grudnia 2021

NPRC 2021. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

(więcej…)

15 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 w roku 2021

Dnia  13 września 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych zamierzających realizować program jeszcze w 2021 roku mogą składać wnioski do organów prowadzących do 15 września.

Organy prowadzące składają wnioski do Opolskiego Kuratora Oświaty do 20 września 2021 r. w wersji papierowej lub za pomocą platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzony podpisem elektronicznym ( liczy się data wpływu do urzędu).

 

Nabór na rok 2022 realizowany będzie w listopadzie br. Wnioski dyrektorów do organów prowadzących należy złożyć do 31 października 2021 r., a wnioski organów prowadzących do Opolskiego Kuratora Oświaty do 20 listopada 2021 r.

Szczegóły na stronie MEiN.

 

Załączniki:

Rozporządzenie NPRC 2.0

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego 2021-2026

Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej 2021-2025

Formularz wniosku organu prowadzącego 2021-2025)

Załącznik do wniosku organów prowadzących Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe