Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

15 grudnia 2021

NPRC 2021. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

(więcej…)

15 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 w roku 2021

Dnia  13 września 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych zamierzających realizować program jeszcze w 2021 roku mogą składać wnioski do organów prowadzących do 15 września.

Organy prowadzące składają wnioski do Opolskiego Kuratora Oświaty do 20 września 2021 r. w wersji papierowej lub za pomocą platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzony podpisem elektronicznym ( liczy się data wpływu do urzędu).

 

Nabór na rok 2022 realizowany będzie w listopadzie br. Wnioski dyrektorów do organów prowadzących należy złożyć do 31 października 2021 r., a wnioski organów prowadzących do Opolskiego Kuratora Oświaty do 20 listopada 2021 r.

Szczegóły na stronie MEiN.

 

Załączniki:

Rozporządzenie NPRC 2.0

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego 2021-2026

Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej 2021-2025

Formularz wniosku organu prowadzącego 2021-2025)

Załącznik do wniosku organów prowadzących Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe

11 grudnia 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystały z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

 

  1. Sprawozdanie merytoryczne – organ prowadzący szkołę.
  2. Sprawozdanie finansowe.
21 września 2020

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.

Szkoły i biblioteki pedagogiczne, które wnioskowały o wsparcie na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo . Rodzaj tych działań, ich charakter, termin realizacji zostały określone we wniosku dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Ze względu na fakt, że szkoły funkcjonują w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym stanem epidemii, oczywistym jest, że nie wszystkie zaplanowane przed rokiem działania związane z promocją czytelnictwa (w tym np. organizacja spotkań z udziałem gości spoza szkoły, wystaw, projektów) będą możliwe do zrealizowania. (więcej…)

17 kwietnia 2020

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2020 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 36 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 67 bibliotek szkolnych. W roku 2020 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 26, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 409 784,00 zł. (więcej…)