Kategoria: Programy i projekty

5 lutego 2018

Półmetek Kampanii edukacyjnej Przyhamuj, życie przed Tobą

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach Kampanii edukacyjnej Przyhamuj, życie przed Tobą zaplanowano 13 spotkań w poszczególnych powiatach województwa. Siódme spotkanie z młodzieżą odbyło się w Zespole Szkół w Ozimku, a więc na terenie powiatu opolskiego. Oprócz młodzieży z miejscowego zespołu gościliśmy przedstawicieli innych szkół powiatowych – Zespołu Szkół w Tułowicach, Zespołu Szkół im. Józefa […]

17 stycznia 2018

Spotkanie z młodzieżą w Praszce

Kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej Przyhamuj życie przed Tobą związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami odbyło się 12 stycznia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego. Uczestniczyli w nim: wicestarosta Powiatu Oleskiego Roland Fabianek, Opolski Wicekurator Oświaty Artur […]

9 stycznia 2018

Sprawozdania z realizacji NPRC w 2017 roku.

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 roku. Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dofinansowanie zakupu książek zobowiązane są  do złożenia sprawozdań merytorycznych i finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r./ liczy się data wpływu do urzędu/.

22 grudnia 2017

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W związku z kończącym się I kwartałem realizacji w roku szkolnym 2017/2018 programu pod hasłem „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia wdrażanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdań z podjętych w tym zakresie działań. Sprawozdanie należy […]

19 grudnia 2017

Wizyta w Powiecie Prudnickim

Ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie z młodzieżą w ramach V edycji kampanii edukacyjnej Przyhamuj – życie przed Tobą odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Imprezę zaszczycił swoja obecnością Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski, Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała oraz Krzysztof Chmiel Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Tradycyjnie wykłady poparte […]

19 grudnia 2017

„Przyhamuj-życie przed Tobą” w Namysłowie

Drugie spotkanie z młodzieżą w ramach V edycji kampanii edukacyjnej „Przyhamuj-życie przed Tobą” w roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 3 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego partnerzy programu oraz zaproszeni goście. Tradycyjnie spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Pan Bartosz Medyk, który powitał wszystkich zebranych. […]

18 grudnia 2017

Sprawozdania z realizacji Programu Aktywna Tablica

Szanowni Państwo W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Do dnia 15 stycznia 2018 r należy przesłać do Opolskiego Kuratora Oświaty sprawozdania wg załączonych wzorów. W sprawozdaniach należy wypełnić tylko część finansową. Do sprawozdania należy dołączyć  potwierdzone za zgodność z oryginałem opisane kopie faktur. Organ prowadzący przesyła […]

13 grudnia 2017

Konferencja w ramach programu „Cyberbezpieczny Uczeń”.

12 grudnia 2017 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu pod hasłem „CYBERBEZPIECZNY UCZEŃ – DZIŚ UCZEŃ, JUTRO DOROSŁY”, w ramach pionierskiego programu powstałego z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, […]

8 grudnia 2017

Wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w roku 2017.

Szanowni Państwo W załączeniu publikujemy wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego  Organu prowadzącego szkołę z realizacji zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2017. Sprawozdanie powinno zostać sporządzone przez Organ prowadzący szkołę i dostarczone […]