Kategoria: Programy i projekty

19 października 2017

Harmonogram spotkań w ramach V edycji Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”

W załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych we wszystkich powiatach województwa opolskiego w ramach V edycji Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą” w roku szkolnym 2017/2018. Harmonogram spotkań

13 października 2017

Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim przedstawiamy wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych dla beneficjentów programu. Szczegółowych informacji udziela p. Robert Gwóźdź tel. 774524361. Formularz sprawozdania merytorycznego dla bibliotek szkolnych. Formularz sprawozdania merytorycznego dla bibliotek pedagogicznych. Formularz sprawozdania finansowego.

9 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Warsztaty dotyczące sprawozdań merytorycznych i finansowych.

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Opolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na spotkanie organizowane wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką dotyczące przygotowania sprawozdań merytorycznych i finansowych dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2017 r. Warsztaty odbędą się 17.10.2017 r. w auli Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, ul. Kościuszki 14, […]

2 października 2017

Lista szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

W załączeniu przedstawiamy listę szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym.

2 października 2017

Inauguracja V edycji Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”

29 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach odbyło się spotkanie inaugurujące V edycję Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”, która w roku szkolnym 2017/2018 skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

5 września 2017

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, w związku z zakończeniem I edycji Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2016/2017 uprzejmie proszę o przesłanie sprawozdania z realizacji działa w ramach programu. Sprawozdanie należy przesłać tylko i wyłącznie poprzez formularz on-line . Przesłanie […]

24 sierpnia 2017

Zaproszenie do udziału w II edycji wojewódzkiego programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego, Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu i Komendant Wojewódzki Policji w Opolu zapraszają szkoły podstawowe województwa opolskiego do udziału w II edycji wojewódzkiego programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim „Pomyśl zanim spróbujesz”. W roku szkolnym […]

17 sierpnia 2017

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w roku 2017, w wyniku dodatkowego naboru wniosków.

Opolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2017, w wyniku dodatkowego naboru wniosków. Lista organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+” 2017 – […]

1 sierpnia 2017

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Finansowanie Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu […]