Kategoria: Programy i projekty

18 lipca 2017

Kampania edukacyjna „Przyhamuj, życie przed tobą” w roku szkolnym 2016/2017

Kolejna IV edycja kampanii w roku szkolnym 2016/2017 skierowana została do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Dzięki współpracy i zaangażowaniu partnerów programu oraz gościnności dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych we wszystkich powiatach województwa opolskiego młodzież miała możliwość zapoznania się z wieloma aspektami uczestnictwa w ruchu drogowym. Głównym punktem każdego spotkania były prelekcje : Macieja Milewskiego – podinspektora […]

10 lipca 2017

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w roku 2017.

Opolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2017:

15 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja dla beneficjentów programu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informuję, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną. Wyjątkiem są : Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami […]

7 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznane dofinansowania w roku 2017

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 46 wniosków organów prowadzących o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 1 362 94,00 zł. Wnioski dotyczyły 183 bibliotek szkolnych. W roku 2017 województwo […]