Kategoria: Programy i projekty

18 maja 2023

Konkurs na projekt graficzny logo programu „Świadomi 60+”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego. Zapraszamy uczniów z Państwa szkół do udziału w konkursie na projekt graficzny logo programu „Świadomi 60+”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI– VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego, a głównym celem jest zaprojektowanie znaku graficznego – logo programu „Świadomi 60+”. Termin nadsyłania […]

17 marca 2023

Ważne informacje. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wnioski w Programie „Posiłek w szkole i w domu” należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu Piastowska 14 45-081 Opole Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

9 marca 2023

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 70 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek. Wnioski obejmowały 200 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu […]

8 grudnia 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych 2022

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2022 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2023 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

9 listopada 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Uprzejmie przypominam, że 28 lutego 2023 r. upływa termin złożenia sprawozdań przez publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. W Ministerstwie Edukacji i Nauki zostały zaktualizowane wzory sprawozdań dotyczące realizacji tego modułu do stosowania  za 2022 r.

11 października 2022

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NOWE WZORY WNIOSKÓW NA 2023 ROK

Informujemy, że zmianie uległy wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2023 rok. Uaktualnione wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach.   Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2023 r. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2023 r. Wniosek organu prowadzącego na 2023 r. Załącznik do wniosku […]