Kategoria: Programy i projekty

8 sierpnia 2022

Rekrutacja do projektu „Laboratoria przyszłości” na stanowisko koordynatora, lidera zespołu oraz edukatorów

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje w ramach realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” osób na stanowisko koordynatora, lidera zespołu oraz edukatorów, którzy w województwie opolskim zapewnią najwyższą jakość i realizację zajęć projektowych na terenie szkół podstawowych naszego województwa.

27 lipca 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – informacja na temat możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.

Dopuszczalna jest modyfikacja wniosku organu prowadzącego szkołę podstawową, który uzyskał wsparcie w programie – również na etapie realizacji zadań.

30 czerwca 2022

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2022 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2022 w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

27 kwietnia 2022

Kampania edukacyjna „Przyhamuj, życie przed Tobą” w Kałkowie

27 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach kampanii edukacyjnej Opolskiego Kuratora Oświaty „Przyhamuj, życie przez Tobą” dedykowanej uczniom oraz projektu „Rowerowe wyzwania” – szkoleń dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie uprawnień do egzaminowania na kartę rowerową. Tym razem gospodarzem tego przedsięwzięcia był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie – Gmina Otmuchów.