Kategoria: Reforma edukacji

23 marca 2017

Obowiązek podejmowania przez rady gmin i powiatów uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca 2017 r.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje do dnia 31 marca 2017 r. uchwałę, o której mowa w art. 210 lub 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w sprawie dostosowania sieci szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Na mocy […]

6 marca 2017

Obowiązek podejmowania przez rady gmin i powiatów uchwał w sprawie (projektu) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przepisy (art. 206, art. 210, art. 213 i art. 217) obligują rady gmin i rady powiatów do podjęcia uchwał nawet w przypadku braku zamiaru przekształcania (włączania) gimnazjów w szkoły innego typu. Na mocy tych uchwał ustala się między innymi plany […]

27 stycznia 2017

Funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów po dniu 1 września 2017 roku.

Możliwości funkcjonowania niepublicznych gimnazjów po dniu 1 września 2017 roku reguluje art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60). Zgodnie z tym przepisem z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się mocą ustawy – klasę I gimnazjum, a klasy kolejne likwiduje się […]

26 stycznia 2017

Ważne terminy dla organów prowadzących szkoły, innych niż jednostki samorządu terytorialnego.

Szanowni Państwo: osoby prowadzące szkoły niepubliczne, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące szkoły publiczne na terenie województwa opolskiego W związku z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty w załączeniu przedstawiamy najważniejsze terminy obowiązujące osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące szkoły. Terminy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

26 stycznia 2017

Reforma edukacji – podstawowe informacje.

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji […]