Kategoria: Rodzice i uczniowie

30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów. Do pobrania: Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z   dnia 26 stycznia 2023 r (plik PDF, rozmiar 52 KB) Załącznik nr 1 (plik DOCX, rozmiar 45 KB) Załącznik nr 2 (plik DOC, rozmiar 66 KB) Załącznik nr 3 (plik DOC, rozmiar 143 KB)

25 stycznia 2023

Transplantologia. Dar życia.

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się ze szczegółami organizowanej przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia kampanii informacyjnej „Transplantologia. Dar życia”, która realizowana jest w związku z cyklicznymi spotkaniami środa z profilaktyką.

24 stycznia 2023

KRAINA ZDROWIA DZIECI

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w organizowanej przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia akcji medycznej „Kraina Zdrowia Dzieci”.

17 stycznia 2023

Dodatkowe materiały do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023. – wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych oraz wypracowania na egzaminie maturalnym z historii   materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego […]

5 stycznia 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji

10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) – w załączeniu. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia […]

15 grudnia 2022

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że siedemnastu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.

24 listopada 2022

Centrum e-Zdrowia

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że Centrum e-Zdrowia udostępnia dwa cyfrowe rozwiązania mające na celu ułatwienie opieki nad zdrowiem dzieci. Narzędzia te pozwolą rodzicom załatwić szereg spraw zdrowotnych swoich dzieci online. Pierwsze z nich to Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl. Drugie to aplikacja na telefon mojeIKP, która daje dostęp  do szeregu funkcjonalności  Internetowego Konta […]