Kategoria: Informacje bieżące

21 kwietnia 2021

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i […]

14 kwietnia 2021

Centrum Kultury Agora we Wrocławiu w kooperacji z organizacjami artystycznymi z Czech, Słowacji, Węgier i Polski zaprasza do udziału w Open Callu w ramach międzynarodowego festiwalu Open Air Theatre Festival

Nabór jest kierowany do młodych artystów związanych z różnymi tworzywami cyrku, teatru i muzyki, dla których istotnym elementem twórczym jest budowanie nowych wartości na styku różnych kultur, z wykorzystaniem różnorodnych dziedzin sztuki.

29 marca 2021

Informacja w sprawie wydania zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych edycja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – tegorocznej edycji zostały przesłane na adresy szkół uczestników poszczególnych konkursów przedmiotowych.