Kategoria: Rodzice i uczniowie

17 stycznia 2023

Dodatkowe materiały do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023. – wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych oraz wypracowania na egzaminie maturalnym z historii   materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego […]

5 stycznia 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji

10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) – w załączeniu. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia […]

15 grudnia 2022

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że siedemnastu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.

24 listopada 2022

Centrum e-Zdrowia

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że Centrum e-Zdrowia udostępnia dwa cyfrowe rozwiązania mające na celu ułatwienie opieki nad zdrowiem dzieci. Narzędzia te pozwolą rodzicom załatwić szereg spraw zdrowotnych swoich dzieci online. Pierwsze z nich to Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl. Drugie to aplikacja na telefon mojeIKP, która daje dostęp  do szeregu funkcjonalności  Internetowego Konta […]