Kategoria: Rekrutacja

5 czerwca 2024

Często zadawane pytania w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2024/2025

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły? Uczniowie mają 2 możliwości złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: za pośrednictwem systemu elektronicznego – w takiej sytuacji uczeń otrzymuje ze swojej szkoły dane potrzebne do logowania do systemu, w którym ma swoje indywidualne konto; wniosek może zostać wypełniony danymi automatycznie przez system lub […]

9 kwietnia 2024

Informacja o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy.   Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 z późn. zm.) jednym z zadań komisji rekrutacyjnych w publicznych […]

30 stycznia 2024

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z […]

29 listopada 2023

Zarządzenie w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2023/2024 w województwie opolskim.

Zarządzenie nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2023/2024 w województwie opolskim.

22 września 2023

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w województwie oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działający na terenie szkół podstawowych województwa opolskiego

25 lipca 2023

Rekrutacja 2023/2024 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego

Informacja o wolnych miejscach w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży na terenie województwa opolskiego, zgodnie z danymi przekazanymi do Kuratorium Oświaty w Opolu przez dyrektorów tych szkół.   Wolne miejsca (plik xlsx 27KB) – stan na dzień 31.07.2023r.

29 marca 2023

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolu, szkole podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych   Zgodnie z § 10 ust. 8 a, b rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) jednym z zadań komisji […]

28 lutego 2023

Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu. Do pobrania: Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2023

30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów. Do pobrania: Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r (plik PDF, rozmiar 78 KB) Załącznik nr 1 (plik DOCX, rozmiar 45 KB) Załącznik nr 2 (plik DOC, rozmiar 66 KB) Załącznik nr 3 (plik DOC, rozmiar 143 KB)

5 stycznia 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji

10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) – w załączeniu. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia […]