Kategoria: Rekrutacja

25 lipca 2023

Rekrutacja 2023/2024 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego

Informacja o wolnych miejscach w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży na terenie województwa opolskiego, zgodnie z danymi przekazanymi do Kuratorium Oświaty w Opolu przez dyrektorów tych szkół.   Wolne miejsca (plik xlsx 27KB) – stan na dzień 31.07.2023r.

29 marca 2023

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolu, szkole podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych   Zgodnie z § 10 ust. 8 a, b rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) jednym z zadań komisji […]

28 lutego 2023

Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu. Do pobrania: Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2023

30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów. Do pobrania: Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r (plik PDF, rozmiar 78 KB) Załącznik nr 1 (plik DOCX, rozmiar 45 KB) Załącznik nr 2 (plik DOC, rozmiar 66 KB) Załącznik nr 3 (plik DOC, rozmiar 143 KB)

5 stycznia 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji

10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) – w załączeniu. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia […]

13 września 2022

Zgłaszanie propozycji zawodów wiedzy, artystycznych I sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych   Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zmianami.) kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające […]

29 lipca 2022

Rekrutacja 2022/2023 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego

Szanowni Państwo   Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Do 1 sierpnia 2022 r. Opolski Kurator Oświaty udostępni na stronie www Kuratorium Oświaty w Opolu informacje o wolnych miejscach w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży na terenie województwa opolskiego, zgodnie z danymi przekazanymi […]

25 lipca 2022

Komunikat w zmianach odnoszących się do terminów składania zaświadczeń i orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy Prawo oświatowe do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypomina się o zmianach odnoszących się do terminów składania zaświadczeń i orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 […]

28 lutego 2022

Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

28 stycznia 2022

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.