Kategoria: Stypendia/pomoc

15 grudnia 2022

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że siedemnastu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.