Kategoria: Stypendia/pomoc

23 października 2023

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że sześciu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023.

9 października 2023

Informacja w sprawie przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, wszystkie wnioski w sprawie uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów złożone do Opolskiego Kuratora Oświaty zostały zatwierdzone pozytywnie.   Lista stypendystów PRM 2023-2024

5 czerwca 2023

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2023 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i stypendia specjalne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2022/2023.

25 kwietnia 2023

XXII edycja Stypendiów Pomostowych dla maturzystów na I rok studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.