Kategoria: Stypendia/pomoc

25 kwietnia 2023

XXII edycja Stypendiów Pomostowych dla maturzystów na I rok studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

15 grudnia 2022

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że siedemnastu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.