Kategoria: Stypendia/pomoc

10 grudnia 2021

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że trzynastu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2020/2021.