Kategoria: Stypendia/pomoc

19 grudnia 2017

Komunikat w sprawie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej podjął decyzje w sprawie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

18 października 2017

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy na wojewódzką uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 18.

20 września 2017

Stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki.

Zapraszamy zdolnych sportowców w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich do ubiegania się o stypendium od mistrzyni paraolimpijskiej Natalii Partyki i sieci Biedronka. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą […]

13 września 2017

Stypendium Fundacji Efekt Motyla.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.   Warunki formalne, jakie należy spełnić: – zamieszkanie na wsi, – uczęszczanie do VII i VIII klas szkoły podstawowej/szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, branżowa szkoła), – trudna sytuacja materialna, – złożenie poprawnie […]

11 sierpnia 2017

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Związek Romów Polskich zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów pochodzenia romskiego do udziału w konkursie. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnioski należy przesyłać listem poleconym bądź kurierem na adres: Związek Romów Polskich ul. K. S. Wyszyńskiego 32 78-400 Szczecinek Szczegółowe informacje.