Kategoria: Ważne informacje

1 kwietnia 2021

Informacja w sprawie rekrutacji nauczyciela języka polskiego na stanowisko nauczyciela konsultanta

Polonijne Centrum Nauczycielstwa działające w strukturach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje do pracy na pełnym etacie nauczyciela języka polskiego na stanowisko nauczyciela konsultanta. W zakresie obowiązków przewidziane jest wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli szkół polskich za granicą i szkół polonijnych, prowadzenie szkoleń on-line i stacjonarnych zarówno w kraju jak i za granicą. Szczegóły […]

30 marca 2021

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek województwa opolskiego

26 marca 2021

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony: w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego; w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum. Informatory dostępne na stronie CKE zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych; opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów; zasady oceniania […]