Kategoria: Wypoczynek

22 marca 2023

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.   Zaproszenie. Formularz.

20 marca 2023

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

23 stycznia 2023

Działania profilaktyczne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”

Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami opracowanymi przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej lat 15. W ramach akcji „Bezpieczne ferie”, zachęcamy do wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz podjęcia wspólnych działań, których celem ma być ograniczenie występowania niewłaściwych zachowań wobec dzieci.   List […]

16 stycznia 2023

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zostało utworzone nowe konto pocztowe wypoczynek@kuratorium.opole.pl, na które można przesyłać wszystkie informacje związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym m.in. zapytania, korekty, anulowanie wypoczynku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

16 stycznia 2023

Ferie zimowe 2023

Szanowni Państwo, informujemy, że ferie zimowe  w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w następujących terminach: 16-29 stycznia 2023 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 23 stycznia – 5 lutego 2023 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 13-26 lutego 2023 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

10 stycznia 2023

Wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku.

Szanowni Państwo.   Opolski Kurator Oświaty prezentuje wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę na realizację kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku w 2023 roku.   Wykaz podmiotów.

10 października 2022

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Szanowni Państwo. Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci, uprzejmie przypominamy o obowiązku wynikającym z przepisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 152 z późn. zm.). Obowiązek ten jest konieczny w przypadku zatrudniania osób lub powierzania im jakiekolwiek działalności, […]

30 września 2022

Przekazywanie informacji o organizowaniu praktycznej nauki zawodu za granicą do Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) w przypadku zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującymi […]

11 lipca 2022

Wypoczynek-Lato 2022

Szanowni Państwo, w związku letnim sezonem wypoczynku dzieci i młodzieży, biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszym kraju, prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa przy organizacji wypoczynku.

28 czerwca 2022

Dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r

Uprzejmie informujemy, że w czasie ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. […]