Kategoria: Wypoczynek

4 czerwca 2018

Szkoły i placówki oświatowe nadzorowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty organizujące wypoczynek letni

Przypominam, że zgodnie z art. 92e z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazując tym organom kartę wypoczynku nie później niż […]

1 czerwca 2018

Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

Opolski Kurator Oświaty przypomina, iż wszyscy organizatorzy wypoczynku letniego mają obowiązek zgłaszania w wersji elektronicznej i papierowej wypoczynek organizowany w kraju i poza granicami Polski oraz inne małe formy, które będą trwały nieprzerwanie co najmniej 2 dni. Kolonie i obozy w kraju należy zgłosić nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadku […]

9 marca 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018

8 marca 2018

„Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na organizację nieodpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018”

„Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na organizację nieodpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018”

12 lutego 2018

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r. Zał. 1 – oferta Zał. 2 – formy wypoczynku Zał. 3 – kwalifikacje kadry Zał. 4 – sprawozdanie  

16 stycznia 2018

Poradnik opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Co należy wiedzieć przed feriami”

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik pn. „Co należy wiedzieć przed feriami”. Informacje ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.