14 maja 2020

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – trwa rekrutacja do II edycji projektu

Zapraszamy do udziału w naborze do drugiej edycji programu grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i edukatorów do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK.

 

21 kwietnia 2020 organizatorzy rozpoczęli nabór do drugiej edycji projektu. Potrwa on do 15 czerwca 2020.

 

CMI to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Partnerem Wiodącym Projektu jest Politechnika Łódzka, która realizuje go wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo – Hutniczą, oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math.

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli i edukatorów, którzy poprowadzą koło naukowe z informatyki dla uczniów, w ramach którego otrzymają między innymi grant oraz pakiet szkoleń na jednej z pięciu najlepszych uczelni technicznych w kraju.

 

Udział w projekcie jest okazją do podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Dostarczanie nowoczesnych form nauczania informatycznego to dziś warunek konieczny do kształcenia pokoleń, które będą umiały odnaleźć się zawodowo oraz społecznie w coraz bardziej cyfrowym świecie.

 

Zeszłoroczna edycja CMI cieszyła się dużym zainteresowaniem. Za sukcesem tym stoi niewątpliwie dostęp grantobiorców do najnowszej wiedzy przekazywanej przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie informatyki.

 

 

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora.

 

 

Załącznik:

List Rektora Politechniki Łódzkiej