15 maja 2019

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.
Pierwszy nabór do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2019 r.

W ramach CMI 1,5 tys. mentorów (nauczyciele oraz finaliści konkursów informatycznych) wykorzysta swą wiedzę, kreatywność i doświadczenie, aby stworzyć pasjonujące programy zajęć w ramach projektowych kół informatycznych. W przedsięwzięcie zaangażują się uczelnie politechniczne z całej Polski, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa wsparło projekt, przeznaczając na rozwój informatyków 50 mln zł.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą – uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Mistrzostwa Informatycznego