15 maja 2019

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Centrum Mistrzostwa Informatycznego  to projekt skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą – uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Pierwszy nabór do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego potrwa od 6 maja do 24 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Biuro Projektu Partnera Wiodącego
Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 14)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14, 90-924 Łódź
Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-86
Informacje dla grantobiorców: (42) 631-28-89
E-mail:  biuro@cmi.edu.pl

PLAKAT

Z poważaniem