24 listopada 2017

Chrząstowickie przedszkole uroczyście promowało własną książkę

Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach wydało własną książkę pt. „Wychowanie przez gotowanie. Akademia małego kucharza”. 23 listopada br. odbyła się uroczysta promocja książki połączona z otwarciem „Ziołowego Kącika Dydaktyczno-Relaksacyjnego”. Symbolicznego otwarcia dokonali: Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska, Wójt Gminy Chrząstowice – Florian Ciecior, Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Opolu – Izabela Damboń-Kandziora, Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych -Tomasz Kosmala oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach Helena Staniszewska wraz z dwójką przedszkolaków. Poza tym w bogatym programie uroczystości, rozpoczętej prezentacją multimedialną, podsumowującą kilkuletnie działania przedszkola na rzecz zdrowego odżywiania się w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Wychowanie przez gotowanie. Zmiana nawyków żywieniowych poprzez świadome i aktywne działania – kształtowanie postaw prozdrowotnych” – odbyły się występy artystyczne oraz degustacja potraw z przepisów zamieszczonych w książce „Wychowanej przez gotowanie. Akademia małego kucharza”.