24 listopada 2020

„Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie została wyłoniona przez Fundację Orange wraz z partnerami: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych do realizacji na terenie województwa opolskiego bezpłatnego projektu dla nauczycieli.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach inicjatywy zostanie przeszkolonych w całej Polsce ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami.

Projekt ma na celu wsparcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez wyposażenie ich w narzędzia cyfrowe i aktywne metody nauczania.

Umożliwi on między innymi:

  1. Bezpłatne szkolenia polecane przez MEN,
  2. Wymierne korzyści m.in. w postaci tworzenia e-materiałów i prowadzenia lekcji online,
  3. Poznanie omawianych zagadnień w praktyce,
  4. Podniesienie kompetencji uczestników.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej dedykowanej projektowi.