1 czerwca 2018

Czerwiec 2018

Szanowni Państwo!

Niemal każdego dnia napływają do nas liczne zaproszenia ze szkół / placówek, instytucji oświatowych i innych województwa opolskiego. Ze zrozumiałych względów nie zawsze możemy uczestniczyć w organizowanych przez Państwo uroczystościach / imprezach. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za okazaną sympatię, liczymy na wyrozumiałość i dalszą życzliwą pamięć.

 Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty

5-7. 06.2018 r. – Lubelski Kurator Oświaty – Konferencja: „Wartości w świecie młodzieży- młodzież w świecie wartości”;
6.06.2018 r. – PSP w Wojciechowie  – 110 -lecie szkoły;
8.06.2018 r. – CMJW Łambinowice- Opole-  X edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”
9.06.2018 r. – ZSM w Brzegu – 55-lecie szkoły;
10.06.2018 r. – SP w Kowalach – 80 – lecie szkoły;
10-12.06.2018 r. –  Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Konferencja „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych-szanse i wyzwania dla szkół”;
12.06.2018 r. – KRUS Opole – Gala wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego etapu XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”;
14.06.2018 r. – UM Opole – Konferencja pt.”Nasze talenty dla Niepodległej”;
14.06.2018 r. – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018;
14.06.2018 r. – ZSR w Prudniku – Pierwsza Gala Osiągnięć Uczniów;
14.06.2018 r. – PSP w Kościeliskach – Wręczenie szkole sztandaru
15.06.2018 r. – ILO w Oleśnie – 70 – lecie szkoły;
19.06.2018 r. – PSP nr 5 w Nysie – nadane imienia szkole;
19.06.2018 r. – PLO nr VIII w Opolu – Uroczystość wręczenia nagrody „Złoty Kamyk”;
20.06.2018 r. – Prezydent M. Opola – 22 Gala Opolskich Orłów;
20.06.2018 r. – PSP w Dytmarowie – Spektakl teatralny pt. „Niebajki”;
23.06.2018 r. – ZS w Dobrzeniu Wlk. – Jubileusz 65 – lecia liceum ogólnokształcącego;
25.06.2018 r. – Poczta Polska – Wystawa edukacyjna „W drodze do niepodległej”;
28.06.2018 r. – 10. Opolska Brygada Logistyczna – Obchody Święta 10. Opolskiej Brygady Logistycznej;