18 sierpnia 2022

„Dbamy o właściwe stanowisko pracy ucznia” – akcja Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z kontynuacją działań w zakresie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny inicjuje wojewódzką akcję „Dbamy o właściwe stanowisko pracy ucznia”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie
zapobiegania wadom postawy u dzieci młodszych, a także uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez właściwe zestawienie mebli edukacyjnych, tj. dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu uczniów zgodnie z zasadami ergonomii.

Ponadto w ramach akcji, w wybranych szkołach podstawowych pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego przeprowadzą ocenę dostosowania mebli oraz w przypadku potrzeby zorganizują spotkania informacyjno-edukacyjne.