18 lutego 2019

„Dobry jak chleb”.

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków
w szkołach „Dobry jak chleb”.

 

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu
na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

 

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś”
jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 27.02.2019 r.

 

Szczegółowe informacje.