6 lutego 2019

Dodatkowe środki na podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r.

W czwartek 31.01.2019 r. odbyły się kolejne rozmowy z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie regulacji płacowych nauczycieli. W spotkaniu z ramienia MEN uczestniczyli Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej i Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu. Nauczycielom zostanie przyznana druga transza zapowiadanej podwyżki, z wyrównaniem od 1 stycznia br. Kolejna, przyspieszona podwyżka płac nastąpi już od 1 września tego roku, a nie, jak wcześniej zakładano od stycznia 2020 r.

Na zobowiązania są zabezpieczone środki w budżecie. Tym samym, w ciągu 21 miesięcy nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenie zasadnicze od 371 zł do 508 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. Licząc waloryzację wynagrodzeń, będą to kwoty od 400 zł do 548 zł. Podsumowując, wynagrodzenie nauczycieli w stosunku do tego z 31 marca 2018 r. łącznie wzrośnie o 16,1%.
Proponowane przez MEN dodatkowe rozwiązania dla nauczycieli:

  • płatne zajęcia dodatkowe,
  • obowiązek corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli,
  • nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty „Stażyście na start”,
  • rozszerzenie uprawnień do dodatku za wyróżniającą pracę,
  • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  • prace nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli.

Szczegóły w załączonej prezentacji MEN.

 

Prezentacja z konferencji MEN z dnia 31.01.2019 r.

Prezentacja – wersja PDF