13 czerwca 2022

Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół podstawowych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza kadrę zarządzającą, nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz pracowników ośrodków doskonalenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych, wspierających nauczycieli w doskonaleniu kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa, z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Szkolenie odbędzie się on-line na platformie ClickMeeting 15 i 22 czerwca 2022 r. w godz. 17.00-20.30.

Rekrutacja odbędzie się w terminie do 14 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.