29 września 2022

Dotacja podręcznikowa 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w dniu 28.09.2022 zostały uruchomione środki finansowe przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do limitu wskazanego w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (III transza).

Pozostałe zgłoszone przez wojewodów środki na sfinansowanie tego zadania zostaną niezwłocznie uruchomione po przyjęciu ustawowych zmian zwiększających maksymalny limit środków na realizację zadania w 2022 r. (procedowane zmiany dostępne są w drukach sejmowych: 2323, 2424A).

Link do informacji