28 czerwca 2022

Dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r

Uprzejmie informujemy, że w czasie ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

W związku z wprowadzoną przez Rząd zmianą stanu epidemii na stan zagrożenia epidemią, w przypadku wystąpienia zwiększenia zachorowań – organizatorzy wypoczynku są obowiązani dostosować się do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku wyjazdów za granicę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Urzędy te informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych.

Strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

  1. Serwis Bezpieczny Autobus – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.
  3. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
  4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis Odyseusz .Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).